TRAJNIM KTA TE RINJ (RATING ACS / TWR) DHE GJUHEN ANGLEZE. LIGJI AVIACIONIT, MANAXHIMI TRAFIKUT AJROR (ATM), METEOROLOGJI, NAVIGIM, AVIONI, FAKTORET NJEREZORE, PAISJET DHE SISTEMET, AMBIENTI I PUNES, SITUATA TE PAZAKONTA/DEGRADUARA/EMERGJENTE/AERODROMET. BASHKEPUNIM ME CMA

Picture 9.3
Explore More
MASTERPLANI I NAVIGIMIT AJROJ TE AEROPORTIT NDERKOMBETAR TE VLORES – VIA – SUBCONTRACTOR CONSULTING AND MANAGEMENT ALBANIA LTD