SUPERVIZIONI I RIKONSTRUKSIONI I LINJAVE 110 kV LAC 2 – URA E MATIT DHE SKURAJ – URA E MATIT

Picture 8.10.2
Picture 8.10.1
Explore More
SUPERVIZIONI PËR AGJENCINË E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA, KOMBINAT, TIRANË. ADISA