RIVITALIZIMI I KALASE SE DRISHTIT NE FOKUS ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM TURISTIK DHE EKONOMIK. DRISHT,SHKODER

Picture 4.14
Explore More
RIVITALIZIMI I KALASE SE KANINES NE FOKUS ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM TURISTIK DHE EKONOMIK KANINE – VLORE