PROJEKTIMI DHE SUPERVIZIMI I RINDERIMIT TE SHKOLLES 9-VJECARE, "GJOKE ELEZI", SANXHAK, BASHKIA KURBIN

Picture 3.13.1
Picture 3.13.2png
Explore More
HARTIMI I PROJEKTIT PER RIKONSTRUKSIONIN E OBJEKTEVE ARSIMORE SHKOLLA 9-VJECARE “IBRAHIM BASHA” BASHKIA KAMËZ