“NDËRHYRJE PËRFORCUESE DHE REHABILITUESE NË 9 OBJEKTE INSTITUCIONE PUBLIKE NË BASHKINË TIRANË” GODINA E TEATRIT TE KUKULLAVE KODI (I-16)

Picture 4.22.1
Picture 4.22
Explore More
“NDËRHYRJE PËRFORCUESE DHE REHABILITUESE NË 9 OBJEKTE INSTITUCIONE PUBLIKE NË BASHKINË TIRANË” GODINA E ISH KINOSTUDIOS, MINISTRIA E KULTURES KODI (II-016)