“NDËRHYRJE PËRFORCUESE DHE REHABILITUESE NË 9 OBJEKTE INSTITUCIONE PUBLIKE NË BASHKINË TIRANË” GODINA E ISH KINOSTUDIOS, MINISTRIA E KULTURES KODI (II-016)

Picture 4.21
Explore More
“NDËRHYRJE PËRFORCUESE DHE REHABILITUESE NË 9 OBJEKTE INSTITUCIONE PUBLIKE NË BASHKINË TIRANË” GODINA E ISH TE PERNDJEKURVE POLITIKE KODI (II-049)