MBIKQYRJE ENERGJITIKE PER VENDOSJEN E SHUNTI REAKTOR 400KV 120MVAR, SISTEMI TOTAL I MONITORIMIT TE TIJ, KONFIGURIMI NE SISTEMIN SCADA, FURNIZIMIN DHE VENDOSJEN E TRAKTIT 400KV NE N/ST ZEMBLAK SI DHE KRYERJA E TE GJITHA PUNIMEVE CIVILE

Picture 8.3
Explore More
SUPERVIZIM RIKONSTRUKSIONI I RRUGES ”RAMIZE GJEBREA” VLORE