MBIKQYRJA E PUNIMEVE RINDERIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESA PALLAT, PER ZONAT E REJA PER ZHVILLIM THUMAN

Picture 8.6.2
Picture 8.6.1
Explore More
MBIKQYRJA E PUNIMEVE RINDERIMI I OBJEKTIT ARSIMOR: SHKOLLA E MESME E BASHKUAR KAJO KARAFILI MAMINAS, BASHKIA SHIJAK