MBIKQYRJA E PUNIMEVE RIKUALIFIKIMI NE ZONEN URBANE PRANE QENDRES SE QYTETIT VLORE

Picture 8.7
Explore More
MBIKQYRJA E PUNIMEVE RINDERIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESA PALLAT, PER ZONAT E REJA PER ZHVILLIM THUMAN