"MBIKEQYRJA E PUNIMEVE "RINDERTIMI I OBJEKTIT TE RI ME 4 KATE MBI TOKE DHE ME KAT BODRUM NENTOKE, TË SHKOLLËS SE MESME ARIF HALIL SULAJ" MAMURRAS

Picture 8.4
Explore More
MBIKQYRJE ENERGJITIKE PER VENDOSJEN E SHUNTI REAKTOR 400KV 120MVAR, SISTEMI TOTAL I MONITORIMIT TE TIJ, KONFIGURIMI NE SISTEMIN SCADA, FURNIZIMIN DHE VENDOSJEN E TRAKTIT 400KV NE N/ST ZEMBLAK SI DHE KRYERJA E TE GJITHA PUNIMEVE CIVILE