BERJA E PROCEDURAVE TE REJA RNAV DEPARTURES NGA TE DY PISTAT. 2018-2019 RNAV (GNSS) NE AERODROMIN E TIRANES PER PISTAT 17 DHE 35, NE PERPUTHJE ME STANDARTET ICAO DHE EUROCONTROL, NENKONTRAKTIM CMA

Picture 9.6
Explore More
PROJEKTI I PERGATITJES DHE PUBLIKIMI TE WORLD AERONAUTIC CHART-ICAO 1: 500 000. BASHKEPUNIM ME CMA