Page 9 - ArchiSpace
P. 9

PROJEKTET KRYESORE TE REALIZUARA


        •  Studim Projektim Plani i Pergjithshem Vendor, Masterplan, PPV Tepelene
        •  Studim Projektim Plani i Pergjithshem Vendor, Masterplan, PPV Selenice

        •  Studim Projektim Plani i Pergjithshem Vendor, Masterplan, PPV Memaliaj
        •  Studim Projektim I Koridorit Strategjik Tirane – Durres, Durana, Loti 2
        •  Studim Projektim per Planet e Detyruara vendore per zonen e re ne zhvillim te njesise administrative
          Zall-Herr, Tirane.

        •  Studim Projektim Shkolla Larush Hajdar Hoxha, Kruje
        •  Studim Projektim Shkolla Met Hasa, Durres
        •  Studim Projektim Shkolla Llesh Nik Daka, Lezhe
        •  Studim Projektim Kopshti Ahmet Zogu, Kamez

        •  Studim Projektim Shkolla Ibrahim Basha, Kamez
        •  Studim Projektim, Shkolla Jashar Hoxha, Kamez
        •  Studim Projektim Shkolla Azem Hajdari, Kamez
        •  Studim Projektim Shkolla Sabaudin Gabrani, Tirane

        •  Studim Projektim Shkolla Ymer Lala, Tirane
        •  Studim projektim per nderimin e palestres ne Shkollen e mesme Ibrahim Hasmema, Mullet, Tirane
        •  Studim Projektim per Ndertimin e Godines TIP ne RSU Nr.1, Tirane
        •  Studimi I zhvillimit te rrjetit inxhinierik per furnizimin me energji elektrike ne qendres te Tiranes ne

          perputhje me zhvillimin Urban te Bashkise Tirane
        •  Studim e Projektim Inxhinierik per TEG, Tirane
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14