Page 6 - ArchiSpace
P. 6

PROJEKTET KRYESORE TE REALIZUARA


        •  Rikonstruksioni I Godines Ministrise Puneve te Brendshme
        •  Rikonstruksioni I Godines Ministria e Infrastruktures

        •  Rikonstruksioni I Godines Ministria e Ekonomise dhe Financave
        •  Projektim Godina e Komisionit Qendror Zgjedhor
        •  Studim Projektim i Godines se Prefektures se Tiranes
        •  Rikualifikimi Urban I dy Shesheve ne Qendres te Tiranes

        •  Studim Projektim, Rikualifikimi I Sheshit te Vlores
        •  Studim Projektim I Sheshit te Kombinatit, Sheshi, Rruga dhe Godinat, Tirane
        •  Studim Projektim I Sheshit te Kinostusios, Sheshi, Rruga dhe Godinat, Tirane
        •  Studim Projektim per nderhyrje rehabilituese ne rruget e Bashkise Tirane

        •  Studim projektim per asfaltim te pjesshem te rruges Teodor Keko, Tirane
        •  Studim Projektim I godinave te Universitetit Politeknik (Fakulteti I Mekanikes, Fakultetit I Inxhinierise
          Ndertimit, Fakulteti I Arkitektures, Fakulteti I Matematik-Fizikes.
        •  Studim Projektim I godines Drejtoria e Pergjitshme e Arkivit Shtetit

        •  Rikualifikimi Urban I Sheshit dhe Restaurimi I Godinave te Pazarit Vjeter,Korce
        •  Studim Projektim I Kulles GURTEN shpk dhe Kompleksit te biznesit prane Rruges kavajes, Tirane
        •  Studim Projektim dhe Mbikqyrje punimesh per Pallatin e Kongreseve, DSHQ, Tirane
        •  Restaurimi I Kafes Madhe, Shkoder

        •  Studim Projektim dhe Mbikqyrje QTV, Shkoder
        •  Studim Projektim Hotel Tomori, Berat
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11