Page 5 - ArchiSpace
P. 5

KLIENTET


        •  Qeveria Shqiptare;
        •  GIZ Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit Albania;

        •  Fondi Amerikan – Shqiptar I Zhvillimit - AADF;
        •  Fondi Shqiptar I Zhvillimit – ADF
        •  Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
        •  Ministria e Shendetesise

        •  Ministria e Mbrojtjes
        •  Ministria e Brendshme
        •  Ministria e Ekonomise dhe Finanacave
        •  Autoriteti Rrugor Shqiptar

        •  Komisioni Qendror Zgjedhor
        •  Prefektura e Tiranes
        •  Drejtoria e Pergjitshme e Policise Shtetit
        •  Operatori I Sistemit te Transmetimit

        •  Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike
        •  Bashkia e Tiranes
        •  Bashkia e Tepelenes
        •  Bashkia e Memaliaj

        •  Bashkia e Selenices
        •  Bashkia e Durresit
        •  Bashkia e Fierit
        •  Bashkia e Vlores
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10