Page 10 - ArchiSpace
P. 10

PROJEKTET KRYESORE TE REALIZUARA


        •  Studim Projektim per Hartimin e Qendres se Biosimulimit Klinik dhe Edukimit ne vazhdim per
          universitetin e mjesise, Tirane

        •  Studim Projektim per Kondicionimin e Kryeministrise
        •  Studim Projektim per Restaurimin dhe Konservimin e Kalase se Drishtit, Shkoder
        •  Studim Projektim per Restaurimin dhe Konservimin e Kalase se Kanines, Vlore
        •  Studim Projektim te Sheshit te qendres Kanine, Vlore

        •  Studim Projektim I Sheshit te Ardenices dhe sistemimet perreth, Rruga dhe Sheshi
        •  Studim Projektim per Rivitalizimin e Shpelles se Pellumbasit, Tirane
        •  Lungomare Drymadhes, Dhermi
        •  Etj
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15